Terres

La part més important de les plantes són les arrels, és per això que la terra és tant important per al desenvolupament d’una planta. Quan parlem de substracte ens referim a la terra on creixen les arrels i on hi troben els nutrients amb l’aigua que necessiten. D’aquí en deduim la importància que té que la terra sigui prou flonja perquè hi puguin crèixer les arrels i s’hi acumuli l’aigua i els nutrients. Això és especialment important si cultivem en un test. Si volem plantar directament a la terra del jardí cal conèixer les característiques que té. D’aquesta manera sabrem quins problemes podem tenir i hi buscarem les solucions.

Es classifiquen els sòls segons el percentatge de sorra, argila i matèria orgànica -humus- que tenen.

Les terres més sorrenques tenen l’avantatge que faciliten el creixement de les arrels. Per contra tenen el problema que drenen massa i no aguanten bé l’aigua ni l’adob. Per compensar-ho cal posar-hi substractes rics en matèria orgànica.

Les terres amb molt d’humus, a part que són àcides -pH baix- no tenen gaires problemes per al cultiu.
De totes maneres el problemes que tenim a cas nostra són els terrenys amb un pH alt -calcàris- i excés d’argila. També en aquests casos és bo posar al jardí terra amb torba o matèria orgànica. Si hi ha molta argila i per tant malt drenatge també va bé afegir-hi sorra.

Al mercat hi ha dos tipus principals de terres segons l’origen de la seva composició. Les terres fetes a partir de la compostatge de material vegetal, bàsicament escorça de pi i les fetes a partir de torba.

Del primer grup tenim la terra universal BOIX:

Terres Boix és una empresa familiar fundada a Osona el 1988, per a proveir de substracte vegetal les necessitats dels jardiners de la zona de Barcelona. Poc a poc van anar creixent les instal·lacions, la gamma de productes i la clientela. Al cap d’un quart de segle l’empresa té cap a 50.000 m2 de terreny per al compostatge i ensacat de terra per a les plantes. Disposen d’una moderna tecnologia i usen matèries primeres totalment naturals. Situats al cor d’Osona això els permet tenir accés a matèria primera de gran qualitat. Els productes estrella són la terra universal, l’escorça i el fems de vaca i cavall.

I del segon la terra universal (‘blumenerde’) de FLORAGARD:

Floragard és una empresa amb més de 80 anys d’història. És una de les marques de terres líders al mercat europeu. És una casa molt introduïda en el mercat professional de jardiners i sobretot viveristes, això els permet corroborar les investigacions que fan en els seus propis laboratoris i hivernacles d’assaig.
Per què us feu una idea de la bona acollida del seu substracte només cal dir quatre xifres:
Tenen 4 zones de producció a la zona de la Baixa Alemanya, que poden emmagatzemar fins a 70.000 palets.
Carreguen uns 120 camions -tràilers- de terra, diaris. Poden arribar a produir 400 tràilers diaris, és a dir 12.000 palets o el que és el mateix 720.000 sacs de 40 litres diaris.

terres