Tanques vegetals

Les mides de les tanques vegetals poden ser: baixes (que delimiten, però poden ser fàcilment traspassades), mitjanes ( que delimiten i eviten que puguin ser creuades), altes (superior a l’alçada de la vista, 2m) i n’hi ha de molt altes (per a fer de barreres acústiques o paravents). També varien segons com les volguem podar (lliures o formals), si floreixen o no, segons si perden la fulla o no, etc…
Normalment es fan tanques d’uns dos metres, de fulla perenne, per a ser retallades formalment. Per aquest tipus de tanca destaquem quatre espècies de plantes, de les més usades :

  • Cupressus sempervirens: el típic xiprer de fer tanques continua sent una de les plantes més usades per a fer tanques. D’un color fosc, port erguit i de bon podar.
  • Cupressocyparis leylandii: ès la conífera més apreciada pels professionals a l’hora de fer tanques. Molt resistent i de creixement ràpid.
  • Photinia fraserii: es distingeixen pels brots d’un roig lluent que cobreixen la tanca sobretot quan esclata la primavera. Les fulles d’aquests brots s’aniran tornant verdes, menys brillants i aguantaran perennes el fred hivern. Per deixar pas la nova primavera, amb uns nous brots que a més es coronaran d’unes petites flors blanques quan comenci l’estiu.
  • Viburnum lucidum: amb la fotínia ès el planifoli -que no és conífera- més usat per a fer tanques. Aquests arbustos tenen una fulla perenne d’uns 10 cm de llarg, d’un color verd intents i lluent que conformen unes tanques d’un verd vistós i brillant. Arriven fàcilment als 2 m d’alçada i accepten molt bé la poda.

plantes5 tanques vegetals
tanques vegetals