Fruiters

Un del grans plaers d’aquesta vida és poder menjar una fruita dolça ben madura acabada de collir de l’arbre. Podem cultivar fruiters en el nostre jardí, però també a la terrassa, en tests, amb la condició que els tests siguin prou grossos, i les plantes ben regades i alimentades.
A l’hora de plantar un fruiter cal informar-se sobre les seves característiques. Cal saber si són espècies que s’adeqüen al nostre clima, i encara més, no totes les varietats ni els portaempelts són adequats per a totes les regions.
Des del moment que ens volem dedicar a l’agricultura recreativa i volem fer de pagès hem de saber que per aconseguir fruita no n’hi ha prou mantenint el fruiter viu i prou. Hi ha molts factors, especialment climàtics que no dependran de nosaltres. Hi ha, però, d’altres factors que si.
Hem de fertilitzar l’arbre perquè tingui força per florir i fructificar. Hem d’evitar-li problemes (excés d’aigua, sed…) i malalties (fongs, insectes…). Tampoc cal preocupar-se per no tenir una gran collita cada any, això passa als millors professionals.

plantes6 fruiters

VARIETATS

Hi ha diferents tipus d’arbres fruiters, les varietats que trobareu a El Sitjar poden variar depenent de temporada tot i que habitualment tenim les següents:

ALBERCOCS: Búlida, Canino, Moniquí i Galta Roja.

AMETLLERS: Desmai, Marcona, Ferragnes i Ferraduel.

CAQUIS: Kostata i Rojo Brillante.

CIRERERS : Bing, Burlat, Cor de Colom, Lapins, Sumburst, 4-70 i Van.

CODONYERS: Gegant de Wranja.

FIGUERES: Coll de Dama i Napolitana:

MAGRANERS: Mollar.

PERERS: Blanquilla, Castell, Conference, Ercolini i Llimonera.

POMERS: Golden Delicious, Starking, Fuji, Granny Smith i Royal Gala.

PRESSEGUERS: Calanda, Andros, Paraguayo, Redhaven, Springcrest i Sudanell.

PRUNERS: Angeleno, GoldenJapan, Friar, M. d’Anglaterra i Clàudia.

Cítrics

Presseguers

Cirerers

És important a l’hora de plantar cítrics tenir en compte que no toleren gaire bé els hiverns llargs i rigorosos. Si tenim hiverns forts hem de procurar plantar-los en un racó arrecerat dels vents freds i que hi toqui el sol a l’hivern. A més per assegurar-ho podem protegir-lo amb manta tèrmica durant l’hivern.

Una bona solució és plantar els cítrics en tests que es podran arrecerar amb més facilitat durant l’època més freda. En un test caldrà anar-ne reduir el volum foliar per a reduir-ne la transpiració i aconseguir una proporció equilibrada entre les arrels i le fulles. Especialment en tests, utilitzarem terres fèrtils, prou àcides i ben drenades però que mantinguin la humitat. Veure Floragard.

La temperatura ideal per a madurar la fruita està entorn del 17C, això n’impedeix la maduració hivernal en les comarques més fredes. Els ambients massa calorosos o secs també provoquen la caiguda prematura de la fruita. És molt important una bona nutrició durant tot l’any amb un adob específic i complert, especialment durant l’època de maduració.

Nosaltres comprem els cítrics a dos dels vivers més importants en l’obtenció de planter per a la citricultura. Ambdós productors estan estrictament controlats per aconseguir unes plantes lliures de virosis i plagues. Tots els nostres cítrics són resistents a la ‘tristesa’, una malaltia especialment greu i tenen el segell que garanteix aquests controls. Els arbres que us oferim han estat sempre empeltats sobre patrons resistents, bàsicament ‘Cleopatra’ i ‘Citrange Carrizo’.

VARIETATS
Els tarongers que tenim a El Sitjar són del tipus Navel els millors per al consum de taula.
Llimoners, sempre tenim la varietat ‘Eureka’ és una varietat de les conegudes com de ‘les quatre estacions’ molt vigorosa i que va fent diverses floracions si el clima hi acompanya.
Els mandariners són plantes més delicades a la fred que les dues anteriors, les varietats que solem tenir son del tipus clementina considerada com les que tenen millor gust.
A més hi ha el kumquat, limequat, ma de buda, calamundí, etc.

Les varietats més conegudes de presseguer:

Calanda: préssec durà o de vinya, de carn groga sucosa i aromàtica. madura a finals de setembre, és dels més tardans.

Andros: préssec de finals d’agost carn groc clor, arbre vigorós.

Paraguayo: fruits aplanats, molt dolços, a finals de juliol.

Redhaven: préssec allargat de pell vermella i carn groga, tipus mollàs o d’aigua. Vermellosa prop del pinyol poc adherit. Madura a finals de juny.

Springcrest: fruita primarenca (mitjans de juny), dolç i de bon gust.

Sudanell: préssec gran de color groc. Carn també groga, dolça i perfumada, tipus durà o de vinya. Madura a mitjans d’agost.

Les principals varietats de cirerers:

Bing: fruit gran en forma de cor, de pell fina i llisa. Color vermell fosc, quasi negre. carn dolça, sucosa i ferma. Madura a finals de maig.

Burlat: cirera molt grossa de carn ferma, dolça i sucosa. Madura a mitjans de maig.

Cor de Colom: fruita de mida mitjana, color mig vermell mig blanc. Gust dolç i àcid. madura a mitjans de juny.

Lapins: fruit de carn dura i ferma, amb peduncle curt. Poc propens a esberlar-se. Molt productiu a finals de maig.

Sumburst: cireres de molt gran calibre (10-12 g). Autopolinitzant i de molt bona producció a principis de juny.

4-70: fruita gran de cua curta i maduració primarenca, finals d’abril.

Van: cireres grans de color fosc brillant, dolç i perfumat. Fruits de pinyol petit a principi de juny.

cirerer1