Adobs

Totes les plantes volen adob, és necessari per a la formació de noves cèl·lules i per a tots els processos metabòlics que fa la planta. Si no adobem les plantes del nostre jardí aquestes han de subsistir amb els pocs nutrients que pugui tenir l’aigua de reg i amb el que trobi a la terra, terra que cada cop estarà més empobrida. Això és especialment important en els tests, on la terra s’empobreix més ràpidament. Unes plantes mal nutrides, creixen menys, floreixen menys i són més vulnerables a les malalties.
Totes les plantes necessites bàsicament els mateixos elements, variant-ne la proporció segons l’espècie, l’estació i la fase de creixement. El nitrogen N, el fòsfor P i la potassa K són els principals elements d’un adob complert. Aquí hi afegiríem els microelements com el ferro, el magnesi, el manganès… són necessaris per a la planta però en petites quantitats.

fitosanitaris2